ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์

ชื่อเล่น : เพชรหอม

วันเกิด : 16 กันยายน

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

  • สะเก็ดข่าว
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง
  • ถกข่าวร้อน
  • ข่าวดึก 7HD
  • เจาะประเด็นข่าวค่ำ
  • สนามข่าวบันเทิง
  • เช้าข่าว 7 สี
  • คอลัมน์เพื่อนเกษตร
  • คอลัมน์เพชรหอมสงสัย