- ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เเจ้งวัฒนะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เปิดโอกาสให้ ปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า
พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวง และคณะผู้บริหารของกระทรวง เช่น เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ,
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารดน้ำอวยพรและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ..... -
นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณ ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
รวมถึงการช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ให้สถานการณ์ของประเทศเดินต่อไปได้
ขอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมอวยพรถึงแม้ว่าบางคนจะติดภารกิจ และขอฝากขอบคุณไปถึงข้าราชการทุกคน
ขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและทุ่มเทการทำงาน ตนขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คุ้มครองให้ทุกคนมีความร่มเย็นเป็นสุข
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขอให้ครอบครัวของทุกคนอบอุ่นราบรื่น ..... - นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย
แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยเผยว่า ในวันที่ 16 เม.ย.2557 ซึ่งเป็น วันที่ 6 ของการรณรงค์
“ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 273 ครั้ง (ปี 2556 เกิด 291 ครั้ง) ลดลง 18 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 29 ราย (ปี 2556
เสียชีวิต 30 ราย) ลดลง 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 283 คน (ปี 2556 บาดเจ็บ 344 คน) ลดลง 61 คน ..... - สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ,
ขับรถเร็วเกินกำหนด ตามลำดับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์, รถปิคอัพ ตามลำดับ
พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ..... - ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,279 จุด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 66,865 คน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 104,211 ราย โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมา ไม่มีใบขับขี่ ..... -
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 16 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นราธิวาส และอุทัยธานี จังหวัดละ 3 ราย
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 17 คน ..... - สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 6 วัน (วันที่ 11-16 เม.ย.2557) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,754 ครั้ง (ปี 2556 เกิด
2,581 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 173 ครั้ง ร้อยละ 6.70 ผู้เสียชีวิตรวม 277 ราย (ปี 2556 เสียชีวิต 286 ราย) ลดลง 9 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,926 คน (ปี 2556 บาดเจ็บ 2,783 คน ) เพิ่มขึ้น 143

ข่าวเด่น

3 วัน จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอีกรอบ


เนื่องด้วยลมตะวันออกเฉียงใต้ที่คอยพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามามีกำลังอ่อนลง ประกอบกับความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนยังพัดปกคลุม ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงน้อยลง แต่ยังคงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ แต่ในอีก 3 วัน บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฝนฟ้าคะนองมากขึ้น จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยังคงมีฝนตกร้อยละ 30 ของพื้นที่ ขณะที่ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60 ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่ง ในจังหวัดพังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

ยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตัวเลขถึงวันที่ 6 พบว่ามีผู้บาดเจ็บ 2,926 คน เสียชีวิต 277 ราย การเมาแล้วขับ เมาแล้วขี่ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงกับเสียชีวิตมากที่สุด 1 ใน 3 ของคดีอุบัติเหตุทั้งหมด โดยเฉพาะช่วงเทศกาล แม้จะเสียงบประมาณ รณรงค์กันมากแค่ไหน


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิด มหิดลสิทธาคาร

เวลา 09.10 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิด "มหิดลสิทธาคาร" ซึ่งเดิมชื่ออาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม และปฏิบัติการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเป็นอาคารเรียนรวมวิชาพื้นฐานและเป็นที่ศึกษาวิจัย ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า "มหิดลสิทธาคาร" หมายถึง "อาคารที่มีความสำเร็จ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งการออกแบบมหิดลสิทธาคาร มีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ ผสมกับรูปทรงดอกกันภัยมหิดล และสถาปัตยกรรมไทย ภายในมี 2,016 ที่นั่ง ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงดนตรีอุปรากร การประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้ใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า "Prince Mahidol Hall" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก