- พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ "บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน
เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ความร่วมมือของชาติ
คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือ
ความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย" ..... - กองทัพบก ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดสารคดีสั้น "รวมใจไทย ให้เป็นหนึ่ง"
เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท จนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ สอบถามโทร. 0 2297 7593-4 หรือ www.rta.mi.th หรือ www.doca-rta-mi-th.com ..... -
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดบริการทำหมันชายฟรี (หมันวันแรงงาน) วันที่ 1 พ.ค.นี้ เวลา 09.00-15.00 น. ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซ.สุขุมวิท 12
คลองเตย กรุงเทพฯ สอบถามโทร. 0 2229 4611 หรือ www.pda.or.th ..... - สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวด "โครงการยุวทูต ป.ป.ช." (NACC Youth Ambassadors 2014)
เพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช. ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 อายุ 18-25 ปี จนถึงวันที่ 25 เม.ย.นี้ สอบถามโทร. 1205, 0 2281 0169, 0 2280 0141 หรือ www.nacc.go.th ..... -
กรมการค้าภายใน เตรียมขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ให้ช่วยดูแลราคาอาหารภายในโรงเรียน
ไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาอาหารจนกระทบภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนและผู้ปกครอง
หลังพบการร้องเรียนจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีปรับขึ้นราคาอาหารขึ้นเป็นเฉลี่ยจานละ 30-40 บาท ..... - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดกิจกรรม "RU Road Show 2014" พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 วันที่ 23-25 เม.ย.นี้ สอบถามโทร. 0 2310 8045-7 หรือ www.ru.ac.th ..... -
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญร่วมสัมมนา Logistics Excellence Solution 2014 ภายใต้แนวคิด Future Global Value Chain : มองอนาคตสู่โซ่คุณค่าระดับโลก วันที่ 28-30 เม.ย.2557 ณ
โรงแรม แกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท สนใจติดต่อ โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2741-2746 หรือ www.ditp.go.th ..... - กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมย้ายสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 6
(เชียงราย) จากอาคารเดิม เลขที่ 157/7 หมู่ 2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ไปยังอาคารเลขที่ 419 หมู่ 21 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
www.ditp.go.th หรือ โทร.สายด่วน 1385 ..... - ป.ป.ช. จัดประกวด "รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557"
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน ส่งผลงานร่วมประกวดได้จนถึง วันที่ 2 มิ.ย.นี้ สอบถามโทร. 1205, 0 2282 3161-5 ต่อ 604 ..... -
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอเชิญติดตามการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ในภูมิภาคต่างๆ ที่ จ.อุบลราชธานี
สุพรรณบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ดูรายละเอียดได้ที่ WWW.LRCT.GO.TH ..... - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6

ข่าวเด่น

เด็ดเศรษฐกิจ : ทีวีดิจิตอล เริ่มอย่างเป็นทางการ และข่าวอื่นๆ


ทีวีดิจิตอล เริ่มอย่างเป็นทางการ วันนี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการทดลองออกอากาศระบบ ทีวีดิจิตอล และตั้งแต่วันพรุ่งนี้ กสทช.กำหนดออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้กับผู้ประกอบการที่ประมูลได้ทั้ง 24 ช่อง ทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ แต่ละช่องสามารถหารายได้จากการโฆษณาได้แล้ว แม้จะยังเป็นช่วงทดลองออกอากาศก็ตาม ถือว่าเป็นการแข่งขันในธุรกิจทีวี ที่เปิดฉากขึ้นอย่างเต็มรูปแบบแล้ว วัดฝีมือ กสทช.ดูแลทีวีดิจิตอล แม้การออกอากาศ ทีวีดิจิตอล ยังเป็นช่วงทดลอง แต่ กสทช.เขาไม่ทดลองด้วย และได้เริ่มเข้ามากำกับดูแลกันอย่างจริงจังแล้ว

รายงานพิเศษ : ก้าวแรกของการกำกับดูแลทีวีดิจิตอล

วงการโทรทัศน์ไทยที่ก้าวเข้าสู่ ทีวีดิจิตอล. แม้จะเป็นช่วงทดลองออกอากาศ แต่ตอนนี้ทั้งผู้ประกอบการรายเก่า รายใหม่ และผู้ชมต่างตื่นตัวที่จะรับชมกันมากขึ้น ทีวีดิจิตอล.จะออกอากาศอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนี้ แต่ตอนนี้ทุกช่องสามารถขายโฆษณาได้อย่างไม่ผิดหลักเกณฑ์ ณ


หน่วยงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง นายลลิต ถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ราษฎร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันของมูลนิธิชัยพัฒนารวม 533 ครัวเรือนจาก 16 หมู่บ้าน ใน 16 อำเภอ รวมถึงโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 12 แห่งโดยมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมอบให้แก่ราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงของกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันส่งเสริมอาชีพมากถึง 30 อาชีพให้แก่สมาชิก และประชาชนกว่า 1,200ครัวเรือน ใน 4 ตำบล โดยเฉพาะการทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, แกะสลักไม้และจักสานไม้ไผ่ สร้างงาน และรายได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสูง ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน


CH7 HD Live