Breaking News

แอร์พอร์ตลิงค์กลับมาให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้ว หลังเกิดเหตุไฟฟ้าดับ

Post Date : วันที่ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 17:23 น.

เปิดให้บริการแล้ว! แอร์พอร์ตลิงค์สถานีหัวหมาก - ทับช้าง หลังเกิดเหตุไฟฟ้าดับที่สถานีหัวหมากกว่า 40 นาที

แอร์พอร์ตลิงค์กลับมาให้บริการปกติทุกสถานีแล้ว หลังมีไฟฟ้าดับและงดให้บริการชั่วคราวที่สถานีหัวหมาก - ทับช้าง

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ