Breaking News

ตุลาการศาลปกครอง ค้าน กมธ.ยกร่างฯลดอายุราชการเหลือ 65 ปี

Post Date : วันที่ 9 ก.พ. 2558 เวลา 18:15 น.

ที่ประชุมตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกับหลักการ ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากราชการเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ หวั่นส่งผลต่อแรงจูงใจของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองให้ลดลง

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ