Breaking News

ยอดมวยไทย บัวขาว ติดยศสิบตรี รองบังคับหมู่ฯ โรงเรียนการกําลังสํารอง ค่ายธนะรัชต์

Post Date : วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 11:24 น.

บัวขาว บัญชาเมฆ หรือ สมบัติ บัญชาเมฆ เข้าทำพิธีประดับยศสิบตรี

วันที่ 27 ก.พ. พันเอก สินไทย พักเหลือง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูยน์การกำลังสำรอง ทำพิธีประดับยศสิบตรี ให้แก่ สิบตรี สมบัติ บัญชาเมฆ ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่บริการ กองร้อยบริการ กองบริการ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูยน์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ณ โรงเรียนการกําลังสํารอง ศูนย์การกําลังสํารอง ค่ายธนะรัชต์ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2015/02/27/6710407246_977846152255389_1543624502334827382_n.jpg
ขอบคุณภาพ เฟซบุ๊ก Banchamek Gym
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2015/02/27/9910440900_977846082255396_6876445684255207707_n.jpg
ขอบคุณภาพ เฟซบุ๊ก Banchamek Gym

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2015/02/27/9910985205_977846035588734_7880762830466215873_n.jpg
ขอบคุณภาพ เฟซบุ๊ก Banchamek Gym

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2015/02/27/9911025783_977859072254097_6789342342382730993_n.jpg
ขอบคุณภาพ เฟซบุ๊ก Banchamek Gym

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ