Breaking News

เผยเด็กไทย ป.1 ไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ เด็กเมืองยังอยู่ในเกณฑ์ แต่ติดเทคโนโลยี

Post Date : วันที่ 27 พ.ค. 2558 เวลา 16:21 น.

วันที่ 27 พ.ค.58 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลการสำรวจสติปัญญา หรือ ไอคิว ของเด็กนักเรียน ป.1 ในปีที่ผ่านมา พบว่า ไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 93.1 ลดลงจากเดิมเล็กน้อย และยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ไอคิวมาตรฐานที่ 100 จุด อย่างไรก็ตาม เด็กในเมืองมีไอคิวเฉลี่ยอยู่ทีระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ 100.72 จุด ขณะที่เด็กในพื้นที่ห่างไกลไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 89.18 จุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อระดับไอคิวของเด็กได้แก่  เรื่องโภชนาการ การเลี้ยงดูของครอบครัว และการเรียนรู้ นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าเด็กเมืองจะมีไอคิวที่สูงกว่า แต่มีพฤติกรรมติดเกมส์ ติดเทคโนโลยี รอคอยไม่ได้ และให้ความรักแก่ผู้อื่นไม่เป็น

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ