Breaking News

กสทช.ขยายจุดลงทะเบียนซิมเติมเงิน เพิ่มอีก 2,400 แห่งทั่วไทย

Post Date : วันที่ 28 พ.ค. 2558 เวลา 15:04 น.

กสทช.ขยายจุดลงทะเบียนซิมเติมเงิน เพิ่มอีก 2,400 แห่งทั่วไทย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขยายจุดลงทะเบียนซิมเติมเงิน  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการให้บริการงานทะเบียนครอบคลุมในพื้นที่ห่างไกลกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศ

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ