Breaking News

ประกาศปิดอ่าวรูปตัว ก. 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 2558 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

Post Date : วันที่ 30 พ.ค. 2558 เวลา 17:28 น.

กรมประมงประกาศปิดอ่าวรูปตัว ก 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 2558 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปีที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค. 2558 รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อฟื้นฟูจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำให้เติบโตและแพร่พันธุ์มากขึ้น

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ