Breaking News

กทม.เตรียมเสนอขึ้นราคาค่าเก็บขยะ บ้านละ 150 บาท/เดือน หวังเพิ่มประสิทธิภาพ

Post Date : วันที่ 2 มิ.ย. 2558 เวลา 18:27 น.

วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดการขยะจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเบื้องต้นกำหนดอัตราค่าจัดเก็บครัวเรือนละ 150 บาทต่อเดือน ปัจจุบัน กทม.ต้องใช้งบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งหากกฎหมายมีผลบังคับใช้ คาดว่า กทม.จะสามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ