Breaking News

รายงานสภาพจราจรเย็นนี้ 3 มิ.ย.58 ถนนอโศกมนตรี รถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้า

Post Date : วันที่ 3 มิ.ย. 2558 เวลา 16:05 น.

กองบังคับการตำรวจจราจร รายงานสภาพจราจรเย็นวันที่ 3 มิ.ย.58

ถนนจรัญสนิทวงศ์ จาก แยกไฟฉาย มุ่งหน้า แยกบางขุนนนท์ ไป แยกบรมราชชนนี รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ , ช่วง แยกบรมราชชนนี มุ่งหน้า แยกบางพลัด ไป สะพานพระราม 7 รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ถนนประชาราษฎร์สาย 1 จาก แยกเกียกกาย มุ่งหน้า แยกบางโพ ไป หน้าวัดสร้อยทอง รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ถนนสามเสน จาก แยกซังฮี้ มุ่งหน้า แยกวชิระ ไป แยกศรีย่าน รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ , ช่วง แยกศรีย่าน มุ่งหน้า แยกบางกระบือ ไป แยกเกียกกาย รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ถนนอโศกมนตรี จาก แยกพระราม 9 มุ่งหน้า แยกอโศก - เพชรบุรี ไป แยกอโศก - สุขุมวิท รถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายชะลอตัวอยู่ที่แยกพระราม 9 , ช่วง แยกอโศก - สุขุมวิท มุ่งหน้า แยกรัชดาพระราม 4 รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ถนนหลานหลวง จาก แยกยมราช มุ่งหน้า แยกสะพานขาว ไป แยกหลานหลวง รถมากเคลื่อนตัวได้ช้า , ช่วง แยกหลานหลวง มุ่งหน้า แยกผ่านฟ้า รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ถนนสาทรเหนือ จาก สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน มุ่งหน้า แยกสาทร ไป แยกนรินทร รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ , ช่วง แยกนิรนทร มุ่งหน้า แยกสาทร - คอนแวนด์ ไป แยกวิทยุ รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ถนนราชดำริ จาก แยกราชประสงค์ มุ่งหน้า แยกประตูน้ำ รถมากเคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายเริ่มชะลอตัวใกล้สะพานลอยคนข้ามที่ 2

ถนนราชปรารภ จาก แยกประตูน้ำ มุ่งหน้า แยกมักกะสัน รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ , ช่วง แยกมักกะสัน มุ่งหน้า แยกดินแดง รถมากยังพอเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ถนนลาดพร้าว ขาออก จาก แยกภาวนา มุ่งหน้า แยกโชคชัย 4 รถมากเคลื่อนตัวได้ มีรถประจำทางสาย122 จอดเสียอยู่บริเวณแยกโชคชัย 4 ล่าสุดเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้ว

ถนนสิรินธร จาก ต่างระดับสิรินธร มุ่งหน้า แยกบางพลัด รถมากเคลื่อนตัวได้ , ช่วง แยกบางพลัด มุ่งหน้า สะพานกรุงธนบุรี รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ