Breaking News

กรมควบคุมโรคเปิดสายด่วน 1422 แจ้งเหตุไวรัสเมอร์ส 24 ชั่วโมง

Post Date : วันที่ 5 มิ.ย. 2558 เวลา 14:34 น.

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยไทยเตรียมพร้อมติดตามและเฝ้าระวังผู้กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเชื้อไวรัสเมอร์ส-โควี ด้วยการติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากประเทศตะวันออกกลางเป็นเวลา 14 วัน และถ้าหากประชาชนมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีไข้สูง หอบ หายใจลำบาก ขอให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศในทันที ทั้งนี้ ได้เปิดสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 เพื่อให้ประชาชนแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค http://beid.ddc.moph.go.th

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ