Breaking News

กทม.จัดระเบียบทางเท้า 193 จุด ภายใน 30 มิ.ย.

Post Date : วันที่ 5 มิ.ย. 2558 เวลา 17:02 น.

กทม.เตรียมจัดระเบียบทางเท้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพ โดยจุดผ่อนผันที่มีผู้ค้าต่ำกว่า 15 ราย จะทำการยกเลิกจุดผ่อนผัน ซึ่งทั่วกรุงเทพมีทั้งสิ้น 193 จุด ทั้งนี้จะทำการยกเลิกทั้งหมดภายใน 30 มิ.ย.นี้ นอกจากนี้ได้จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและริมทาง ทั้งจะดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของป้ายอีกด้วย

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ