Breaking News

ศูนย์ดำรงธรรมแก้ปัญหาทั่วประเทศแล้วกว่า 1 ล้านเรื่อง ในช่วง 11 เดือน

Post Date : วันที่ 6 มิ.ย. 2558 เวลา 14:54 น.

กระทรวงมหาดไทย เผยข้อมูล ศูนย์ดำรงธรรมได้แก้ปัญหาเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนแล้ว 1,016,237 เรื่อง จากทั่วประเทศ ในช่วง 11 เดือน โดยในพื้นที่ภาคกลางมีการร้องเรียนมากที่สุด

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ