Breaking News

สวนดุสิตโพล เผย คนหนุนปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้ง ป้องขัดแย้ง

Post Date : วันที่ 7 มิ.ย. 2558 เวลา 12:52 น.

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชน หนุนปฏิรูป 2 ปีก่อนเลือกตั้ง ป้องกันขัดแย้ง ทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้อยากเห็นปฏิรูปเศรษฐกิจ มากที่สุด

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 1,249 คน ระหว่าง วันที่ 3-6 มิถุนายน 2558 สรุปผลได้ ดังนี้ ร้อยละ 76.94 ระบุควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้อยากเห็นปฏิรูปเศรษฐกิจ มากที่สุด

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ