Breaking News

ก.แรงงาน โต้ข่าวลือ ยันไม่มีมติยกเลิกค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

Post Date : วันที่ 8 มิ.ย. 2558 เวลา 13:39 น.

จากกรณีมีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการค่าจ้างมีมติให้ยกเลิกอัตราค่าจ้าง 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ และจะนำค่าจ้างแบบลอยตัวมาใช้ นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีการยกเลิกการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ส่วนในปี 59 ค่าจ้างขั้นต่ำจะคงใช้ฐาน 300 บาทเป็นเกณฑ์ ไม่มีต่ำกว่านี้ ส่วนแต่ละจังหวัดจะเป็นอัตราเท่าไรอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล สำหรับ การกำหนดอัตราค่าจ้างลอยตัวนั้นยังอยู่ระหว่างศึกษาและยังไม่มีข้อสรุป เป็นเพียงแค่แนวทางที่คณะผู้วิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ศึกษาและนำเสนอเพื่อรับฟังความเห็นเท่านั้น ไม่ใช่มติของคณะกรรมการค่าจ้าง

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ