Breaking News

ธนาคาร HSBC เตรียมเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกครั้งใหญ่ 5 หมื่นตำแหน่ง

Post Date : วันที่ 9 มิ.ย. 2558 เวลา 18:35 น.

วันที่ 9 มิ.ย.58 สำนักข่าวต่างประเทศ เปิดเผย่วา ธนาคาร HSBC เตรียมการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งอาจจะทำการยกเลิกการลงทุนธุรกิจในบราซิลและตุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีการเลิกจ้างพนักงานสูงถึง 50,000 คนทั่วโลก รวมทั้งอาจจะเลิกใช้กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อความเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว โดยจะเน้นการลงทุนในเอเชียมากขึ้น

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ