Breaking News

รายงานสภาพจราจรเย็นนี้ 11 มิ.ย.58 แยกอโศก - สุขุมวิท รถมากเคลื่อนตัวได้ช้า

Post Date : วันที่ 11 มิ.ย. 2558 เวลา 15:51 น.

กองบังคับการตำรวจจราจร รายงานสภาพจราจรเย็นวันที่ 11 มิ.ย.58

ถนนอโศกมนตรี จาก แยกพระราม 9 มุ่งหน้า แยกอโศก - เพชรบุรี ไป แยกอโศก - สุขุมวิท รถมากเคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายชะลอตัวอยู่ที่แยกพระราม 9 , ช่วง แยกอโศก - สุขุมวิท มุ่งหน้า แยกรัชดาพระราม 4 รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ (11/06/2015 15:41:54)

ถนนหลานหลวง จาก แยกยมราช มุ่งหน้า แยกสะพานขาว ไป แยกหลานหลวง รถมากเคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายเริ่มชะลอตัวอยู่ที่แยกยมราช , ช่วง แยกหลานหลวง มุ่งหน้า แยกผ่านฟ้า รถมากเคลื่อนตัวได้ (11/06/2015 14:50:40)

ถนนสิรินธร ต่างระดับสิรินธร มุ่งหน้า แยกบางพลัด รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ , ช่วง แยกบางพลัด มุ่งหน้า สะพานกรุงธนบุรี รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ (11/06/2015 14:47:09)

ถนนสามเสน จาก แยกซังฮี้ มุ่งหน้า แยกวชิระ ไป แยกศรีย่าน รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ , ช่วง แยกศรีย่าน มุ่งหน้า แยกบางกระบือ ไป แยกเกียกกาย รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ (11/06/2015 14:36:28)

ถนนประชาราษฎร์สาย 1 จาก แยกเกียกกาย มุ่งหน้า แยกบางโพ ไป หน้าวัดสร้อยทอง รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ (11/06/2015 14:34:01)

ถนนราชวิถี จาก แยกอู่ทองใน มุ่งหน้า แยกราชวิถี ไป แยกอุภัย รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ , ช่วง แยกอุภัย มุ่งหน้า แยกตึกชัย ไป แยกวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยฯ รถมากเคลื่อนตัวได้ช้า (11/06/2015 14:31:59)

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ