Breaking News

ซีเกมส์ 2015 ไทยคว้าเพิ่มอีก 2 ทอง เรือพายกรรเชียง รั้งที่ 1 มี 80 ทอง

Post Date : วันที่ 14 มิ.ย. 2558 เวลา 14:31 น.

ซีเกมส์ 2015 นักกีฬาไทยคว้าเพิ่มอีก 2 ทอง เรือพายกรรเชียง รั้งที่ 1 มี 80 เหรียญทอง

ซีเกมส์ 2015 นักกีฬาไทยคว้าเพิ่มอีก 2 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน โดยได้จาก ปัญจสีลัต 1 เหรียญทอง, เรือกรรเชียง 1 คน พายคู่ รุ่นไลต์เวทหญิง ระยะ 1,000 ม. 1 เหรียญทอง ของ นาวาตรีหญิง พุทธรักษา นีกรี และ 1 เหรียญเงินของ จารุวัฒน์ กีฬากรรเชียง 1 คน ชาย รุ่นไลต์เวต ระยะ 1,000 ม.

ทั้งนี้สรุปเหรียญล่าสุดไทย 80 เหรียญทอง 79 เหรียญเงิน และ 60 เหรียญทองแดง รั้งอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 เป็นเจ้าภาพสิงคโปร์

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ