Breaking News

ปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักยังวิกฤต กรมชลฯประกาศลดระบายน้ำ

Post Date : วันที่ 15 มิ.ย. 2558 เวลา 15:11 น.

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนยังอยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล , เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำลดลงต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำปัจจุบันมี 1,310 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทาน จึงจำเป็นต้องลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะลดลงเหลือ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้มีน้ำเหลือใช้ 40 วัน

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ