Breaking News

รองปลัด สธ.ยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาในไทย ชี้เฝ้าดูสถานการณ์ใกล้ชิด

Post Date : วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 15:55 น.

น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงข้อมูล การประเมินสถานการณ์ของนักวิชาการพบว่าไทยยังมีความเสี่ยงต่ำต่อการระบาดของโรคอีโบลา ทั้งนี้ยังไม่พบรายงานการแจ้งเตือนผู้ป่วยในประเทศแต่อย่างใด โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดระบบการเฝ้าระวังทั้งประเทศ โดยมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ทั้งอากาศและทางเรือ นอกจากนี้ ได้จัดระบบการป้องกันดูแลโรคและการแพร่กระจายในโรงพยาบาล รวมถึงห้องตรวจปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้มีระบบและความพร้อมทันทีหากพบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัย

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ