Breaking News

คสช. มีมติขยายระบบไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ วงเงิน 3 หมื่นกว่าล้าน

Post Date : วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 17:30 น.

ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) อนุมัติขยายระบบไฟฟ้า เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 - 7 ในวงเงินงบประมาณ 3 หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งจะสามารถดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในปี พ.ศ.2561

ทั้งนี้ ยังขยายระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  2 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านบาท

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ