พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Breaking News

กรมศิลป์ จ่อขึ้นทะเบียน เทือกเขาหน้าวังหมี เป็นแหล่งโบราณสถาน

Post Date : วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 18:56 น.

นักโบราณคดี ช่างสำรวจ จากกรมศิลปากร และทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 เข้าสำรวจรังวัดแนวเขตพื้นที่รอบเทือกเขาหน้าวังหมี หมู่ 2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อจัดทำพิกัดแนวเขตสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณวัตถุ โบราณสถาน หลังขุดพบสิ่งของเครื่องใช้วัตถุโบราณและกระดูกมนุษย์จำนวนมาก ซึ่งคาดว่ามีอายุประมาณ 3,000-5,000 ปี ในถ้ำเพิงผาเขาหน้าวังหมี

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ