Breaking News

ผู้ว่าปทุมฯ เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ให้เก็บของขึ้นที่สูง

Post Date : วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 14:25 น.

พ่อเมืองปทุม เตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ไปตรวจประตูระบายน้ำทั้ง 14 บาน ที่อยู่รอบเมืองที่ชำรุด ขณะนี้ใช้ได้ทุกบานแล้ว พร้อมกับให้ชลประทานจังหวัดปิดประตูระบายน้ำทุกบาน เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่ตัวเมือง จึงเตือนให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน หากเขื่อนเจ้าพระยามีประกาศว่าจะปล่อยน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ประชาชนเตรียมตัวระวัง เเละขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงเพื่อลดความเสียหาย

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ