Breaking News

บีโอไอเผย ยอดลงทุน 8 เดือน พุ่งปรี๊ด 4 แสนล้านบาท

Post Date : วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 15:41 น.

BOI เผยยอดลงทุน 8 เดือน พุ่ง 4 แสนล้านบาท สะท้อนว่านักลงทุนมั่นใจไทยมากขึ้น

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 8 เดือนของปี 2557 (มกราคม-สิงหาคม 2557) มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 886 โครงการ เงินลงทุนรวม 416,500 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยลงทุนในไทยจำนวน 458 โครงการ หรือ ร้อยละ 52 ของจำนวนคำขอทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนรายใหม่เริ่มมีความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ