Breaking News

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสุภา ปิยะจิตติ เป็นกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว

Post Date : วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 17:45 น.

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยัง น.ส.สุภาแล้วว่า จะเดินทางเข้ามาทำงานที่สำนักงานป.ป.ช.สนามบินน้ำ

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ