Breaking News

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หนุนเคอร์ฟิวแรงงานต่างด้าวบนเกาะพะงัน

Post Date : วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 11:28 น.

นายมานพ แซ่เตียว อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับมาตรการเคอร์ฟิวแรงงานต่างด้าว เนื่องจากตามปกติผู้ประกอบการมีที่พักให้แรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว รวมถึงมีรถรับส่งตามสถานที่ประกอบการต่างๆ ส่วนการออกไปนอกพื้นที่ยามวิกาลเป็นการท่องเที่ยวส่วนตัวมากกว่าการทำงาน บ่อยครั้งการขับขี่ยังทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากกฎจราจรในการขับขี่แตกต่างจากประเทศไทย
       

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ