เที่ยงเกษตร : เซรามิกจากเปลือกปู

วันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 11:30 น.

Views

งานวิจัยผลิต "เซรามิกจากเปลือกปู" ซึ่งเป็นโจทย์ให้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำขยะจากอาหารมาเพิ่มมูลค่า คุณปรกชล นันทนัชกร นิสิตปริญญาโท  ภาควิชานวัตกรรมอาคาร ได้ทดลองนำเปลือกปูมาแปรรูปจนเป็นผง ซึ่งมีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต ผสมกับดินเซรามิก แล้วขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน

นอกจากนี้ยังทดลองเผาเปลือกปูแล้วบด จะได้น้ำเคลือบผิวเซรามิก เพิ่มความเงางามและทนทานให้กับให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีก