{channel_category} {/channel_category} ข่าว7 พรรคฝ่ายค้านยันเศรษฐกิจแย่เพราะผลพวงจาก รธน.สืบทอดอำนาจ
News

7 พรรคฝ่ายค้านยันเศรษฐกิจแย่เพราะผลพวงจาก รธน.สืบทอดอำนาจ

7 พรรคฝ่ายค้าน ขึ้นเชียงใหม่จัดเวทีสัญจรพบประชาชน ชี้เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะผลพวงจากรัฐธรรมนูญที่มาจากการสืบทอดอำนาจ จึงจำเป็นต้องแก้ไข เรียกร้องประชาชนร่วมปลดล็อก เชื่อหากเปิดทำประชามติประชาชนจะหนุนเต็มที่

7 พรรคฝ่ายค้านเพื่อประชาชน สัญจร จัดเสวนารับฟังความคิดเห็น"ความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ" เวทีแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแกนนำจากทั้ง 7 พรรคร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น พร้อมมีนักวิชาการ นักศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมเสวนาจำนวนมาก

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า รัฐบาลพยายามจะโน้มน้าวกับสังคมว่าต้องแก้เศรษฐกิจก่อนค่อยแก้รัฐธรรมนูญ ทั้งที่ปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้ และเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมา เพื่อให้รัฐบาลชุดนี้ได้สืบทอดอำนาจ ดังนั้นถ้าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ก็แก้ปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้

นายสมพงษ์ เรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันสร้างฉันทามติให้เป็นที่ประจักษ์ว่า จะต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญและนำประเทศกลับสู่ภาวะปกติ โดยมี สสร. 250 คนมาเป็นตัวแทน เพื่อแก้ไขกฎกติกาใหม่ให้มีรัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคนในการแก้วิกฤตของประเทศ พร้อมกับเร่งหาทางให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมั่นใจว่า หากมีการทำประชามติเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญ ประชาชนจะเห็นด้วย

พันตำรวจทวี สอดส่อง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน  กล่าวว่า ปัญหาของประเทศไทย ไม่สามารถแก้ได้ด้วยระบบเผด็จการ เพราะจะมีเรื่องของการอุปถัมภ์ และนำไปสู่ความแตกแยก ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกร่างมาโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตย