7HD NEWS IDEA CONTEST

เคราะห์กรรมที่อ่าวอุดม ตอน 2 : ชุมชนไข่แดง - FAX มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7HD NEWS IDEA CONTEST วันนี้ เป็นตอนที่ 2 ของทีม FAX มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่นำเสนอเรื่อง "เคราะห์กรรมที่อ่าวอุดม" เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ถูกความเจริญของภาคอุตสาหกรรมรุกรานเข้ามา กว่าจะรู้ตัวว่าบ้านอ่าวอุดมกลายเป็น "ชุมชนไข่แดง" ถูกล้อมไปด้วยท่าเรือขนส่งสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบ้านต้องเจอปัญหามลพิษอย่างไรบ้าง ไปติดตามชมพร้อมกัน