7HD NEWS IDEA CONTEST

ครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตอน 1 - CA class A มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พูดถึงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน ปัจจุบันพบว่าปัญหาเหล่านี้ขยายวงกว้างมากขึ้น แถมตัวเลขสถิติวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง เพราะอะไร ไปติดตามเรื่อง "ครรภ์ไม่พึงประสงค์" ในตอน "ตัวเลขที่ไม่ได้ตั้งใจ" จากทีม CA class A มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา