7HD NEWS IDEA CONTEST

ครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตอน 3 - CA class A มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST จากทีม CA class A มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของเรื่อง "ครรภ์ไม่พึงประสงค์" ว่าทุกวันนี้สังคมไทยได้เปิดโอกาสทั้งในแง่การศึกษาและการใช้ชีวิตให้แก่วัยรุ่นและนักศึกษา ที่พลั้งเผลอตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมมากขึ้นหรือไม่อย่างไร หาคำตอบในตอน "โอกาสของหนูอยู่ไหน"