7HD NEWS IDEA CONTEST

แก่แต่เก๋า เราก็เก็ต ตอน 2 - 5 ECON มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากพูดถึงเส้นทางของชีวิตในแต่ละคน ก็จะไม่แตกต่างกันมากนัก ชีวิตของมนุษย์เรา โดยเฉพาะเรื่องของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ไม่ใช่ชีวิตในช่วงวัยรุ่น วัยทำงาน แต่เป็นช่วงวัยชรา ที่หลายคนกังวลว่า ถ้าหากเวลานั้นมาถึงแล้ว พวกเขาจะทำอย่างไรกันบ้าง ไปติดตามการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในวัยหลังเกษียญ ได้จากทีม 5 ECON ผลงานของน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST