เกาะกระแสออนไลน์

รวมวันหยุด 2566 ออกมาแล้ว เช็กปฏิทินหยุดยาว วันไหนบ้าง?

รวมวันหยุด 2566 ออกมาแล้ว เช็กปฏิทินหยุดยาว วันไหนบ้าง?
รวมวันหยุด 2566 ออกมาแล้ว เช็กปฏิทินหยุดยาว วันไหนบ้าง?

เริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงปีใหม่ 2566 กันแล้ว หลายคนเตรียมวางแผนสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในปีหน้า ทั้งเรื่องการงาน การเรียน เดินทางท่องเที่ยว หรือจัดงานสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เริ่มเปิดปฏิทิน เช็กวันหยุด 2566 กันเลย ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร มีวันไหนบ้าง?

วันหยุด 2566

วันหยุดราชการ 2566

เดือนมกราคม
-วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
-วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์
-ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม
-วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

เดือนเมษายน
-วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี
-วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
-วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
-วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม
-วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงาน
-วันพฤหัสบดีที่  4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล

เดือนมิถุนายน
-วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
-วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

เดือนกรกฎาคม
-วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เดือนสิงหาคม
-วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
-วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
-วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ
-วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

เดือนกันยายน
-ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2566

เดือนตุลาคม
-วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

เดือนพฤศจิกายน
-ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนพฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม
-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ
-วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
-วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
-วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี


วันหยุดธนาคาร 2566

1. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)

2. วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม วันมาฆบูชา

3. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์

5. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์

6. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

7. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

8. วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)

9. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา

11. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

12. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

14. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

15. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566).