ตอนนี้ยังทัน! ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้ประกันตนประกันสังคม ดอกเบี้ยถูก! คงที่ 5 ปี เช็กรายละเอียดที่นี่

ตอนนี้ยังทัน! ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้ประกันตนประกันสังคม ดอกเบี้ยถูก! คงที่ 5 ปี เช็กรายละเอียดที่นี่

View icon 8.8K
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 | 10.13 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
สำนักงานประกันสังคม กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า  โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย หรือรีไฟแนนท์ จากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับรายละเอียดสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน โดย ธอส. เพื่อผู้ประกันตนมีรายละเอียดดังนี้ 

1.งวดที่อยู่อาศัยผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ อัตราคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี
2.ปีที่ 6–8 เท่ากับ MRR-2.00% (4.15%) ต่อปี
3.ปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.50% (5.65%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.150% ต่อปี)
4.ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี ให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น. ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy ใน Line Application จากนั้นนำรหัสที่ได้รับมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลด GHB ALL GEN ได้ที่ App Store, Google Play และ App Galleryสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL,Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

63a27b22934c49.06466400.jpg

ขอบคุณข้อมูลจาก ธอส.