ชาวพุทธเจริญจิตตภาวนาถวายพระพร

View icon 55
วันที่ 22 ธ.ค. 2565 | 06.01 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ท่ามกลางประชาชนที่เข้าไปร่วมสวดมนต์ถวายพระพรและเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ประชาชนร่วมสวดมนต์ออนไลน์ ถวายพระพรชัยมงคล ได้อีกทางหนึ่งด้วย ผ่าน Facebook Fanpage สวดมนต์ วัดสุทัศน์

ขณะที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จัดโต๊ะให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้นำ 4 ศาสนา ร่วมสวดถวายพระพร จ.นครราชสีมา
ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผู้นำศาสนาทั้ง 4 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และตั้งจิตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว พร้อมกันนี้ กลุ่มพสกนิกรยังร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วย

พสกนิกร เจริญจิตตภาวนาถวายพระพร จ.ตรัง
ส่วนที่หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระสงฆ์ได้นำเจริญจิตภาวนา และพิธีขอพร ของศาสนา 3 ศาสนา เพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว