คนกรุงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เศรษฐกิจดี เหลือกินเหลือใช้

View icon 45
วันที่ 31 ธ.ค. 2565 | 16.32 น.
เจาะประเด็นข่าว 7HD
แชร์
เจาะประเด็นข่าว 7HD - ช่วงเทศกาลปีใหม่ คนกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ หลายคนพาครอบครัวไปรับประทานอาหาร และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และพรที่ขอส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับหน้าที่การงาน รองลงมาเป็นเรื่องเงินทอง

คนกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้มีแผนเดินทางไปท่องเทียวนอกพื้นที่ พาครอบครัวออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรรับปีศักราชใหม่ โดยส่วนใหญ่ จะขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เช่น ขอให้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การงานก้าวหน้าราบรื่น เมื่อการงานดีเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการเงินด้วย