เงินเข้าวันนี้ ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว 65/66 งวด 12 ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง

เงินเข้าวันนี้ ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว 65/66 งวด 12 ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง

View icon 6.7K
วันที่ 5 ม.ค. 2566 | 10.33 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2566 หรือ ภายใน 3 วันทำการ โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 16,998 ครัวเรือน

การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ในงวดที่ 12 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค. 65 ดังนี้
1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,997.01 บาท
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,452.27 บาท
3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 10,974.52 บาท
4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 9,749.90 บาท
5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 12,476.50 บาท

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 11 ดังนี้
1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่างตันละ 1,002.99 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,041.86 บาท
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ชดเชยส่วนต่างตันละ 547.71 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 8,763.36 บาท
3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยส่วนต่างตันละ 25.48 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 637.00 บาท
4) ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่างตันละ 250.10 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,503.00 บาท
5) ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย ที่ตันละ 12,000 บาท

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2565/2566 มีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2.เลือกตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส.
3.กรอกเลขบัตรประชาชน  13 หลัก

จากนั้นระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่า จะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีธนาคารใด สาขาใด พร้อมวันที่โอน และสถานะการโอนว่า สำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ บริการเตือนเงินเข้า เงินออก ผ่านบริการ sms alert (แจ้งเตือนผ่าน เอสเอ็มเอส) สมัครใช้บริการได้ที่สาขาบริการเตือนเงินเข้า เงินออก ทางไลน์ ผ่านบริการ BAAC Connect สมัครได้ที่ ไลน์ BAAC Family