องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่จังหวัดสุโขทัย

View icon 100
วันที่ 17 ม.ค. 2566 | 20.09 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่น และทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ มากว่า 700 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราช โดยปี 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ เนินปราสาท จังหวัดสุโขทัย ต่อมา คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวอื่นในหมวด