แนะ รฟท. ลดค่าใช้จ่ายป้าย 33 ล้านบาท

View icon 43
วันที่ 24 ม.ค. 2566 | 20.03 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง การก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เผยผลสอบพร้อมจี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับแนวทางดำเนินงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่ง นาย สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ สรุปได้ว่า การกำหนดขอบเขตงาน โครงสร้าง รายละเอียด เทคนิควิธีการ และวัสดุจากงานที่กำหนดไว้เดิม ไม่พบการดำเนินการที่นอกเหนือจากขอบเขตงาน แต่คณะกรรมการก็ได้มีข้อแนะนำให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ปรับวิธีดำเนินงาน 4 แนวทาง เพื่อลดการใช้งบประมาณลง อาทิ การเลือกใช้วัสดุ และการใช้ตัวอักษรเดิม คือ "สถานีกลาง" ซึ่งติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน มาปรับปรุงแทนที่จะจัดทำใหม่ การทบทวนค่างานออกแบบ และชี้ให้ รฟท. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพื่อเปิดกว้างการแข่งขัน และยืนยันความโปร่งใส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง