เปิดผลสอบ ป้ายสถานีกลางบางซื่อ งบ 33 ล้านบาท

View icon 46
วันที่ 25 ม.ค. 2566 | 16.06 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริง ปมเปลี่ยน ป้ายสถานีกลางบางซื่อ ไม่มีนอกเหนือขอบเขตงาน พร้อมแนะนำใช้ตัวอักษรปัจจุบัน ปรับปรุงติดตั้งแทนทำใหม่ และควรเปิดประมูลโดยทั่วไป

ความคืบหน้ากรณีตรวจสอบข้อเท็จจริง การก่อสร้างป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า 33 ล้านบาทนั้นล่าสุดนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบการดำเนินการที่เชื่อได้ว่า รฟท.ดำเนินการนอกเหนือขอบเขตงาน และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถตรวจสอบได้

แต่ทางคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอเพิ่มเติม 3 ข้อ คือ 1.ให้ทบทวนการใช้วัสดุ เทคนิค หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ออกแบบ ให้มีต้นทุนต่ำกว่า เทียบกับการติดตั้งป้ายชื่อสถานีในครั้งก่อน 2.ให้พิจารณาใช้ตัวอักษรเดิม ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน มาปรับปรุงติดตั้งแทนการทำใหม่ เพราะตัวอักษรยังอยู่ในสภาพดี 3.ทบทวนค่างานออกแบบ ที่น่าจะกำหนดอัตราส่วนของราคางาน ได้ต่ำกว่างานปกติ เนื่องจากเป็นงานที่ได้ออกแบบไว้เดิมอยู่แล้ว

ส่วนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจตามระเบียบกฎหมายในกรอบอำนาจหน้าที่ แต่ควรทบทวนวิธีการให้เหมาะสมกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยเห็นควรใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นลำดับแรก เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง

อย่างไรก็ตามผลตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รายงานนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว และภายใน 1-2 วันนี้ เตรียมส่งรายงานผลสอบ พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปยัง รฟท.ตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง