เช้าข่าว 7 สี

พิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษ ของชาวไทแสก จ.นครพนม

เช้าข่าว 7 สี - ชาวไทแสก เป็นอีกหนึ่งชนเผ่าในจังหวัดนครพนม ที่มีพิธีสืบต่อกันมา คือพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ และการแสดงแสกเต้นสาก เข้ากับจังหวะ คล้ายการแสดงลาวกระทบไม้

เป็นการแสดงแสกเต้นสาก ถวายศาลเจ้า "เดนหวั่วโองมู้" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทแสก ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม ตามประเพณีบุญเดือน 3 คือวันไหว้บรรพบุรุษ และยังเป็นวันรวมใจไทแสก 1 ใน 8 ชนเผ่า ของจังหวัดนครพนม ที่สืบสานกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และทาง อบต.อาจสามารถ ส่งเสริมให้เป็นประเพณีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีกินเตรดเดน เป็นภาษาไทแสก หมายถึงการจัดพิธีบวงสรวงไหว้บรรพบุรุษ คล้ายเทศกาลตรุษจีน ก่อนจะมีการแสดงแสกเต้นสาก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน

สำหรับชาวไทแสก เป็นชนเผ่าที่อพยพ มาจากชายแดนระหว่างประเทศจีน และเวียดนาม และมาอาศัยอยู่ในดินแดน 12 ปันนา ในประเทศจีน สปป.ลาว อย่างในเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ก่อนบางส่วนจะข้ามมาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในช่วงรัชกาลที่ 3 ประมาณปี พ.ศ. 2367-2394 โดยมี โองมู้ ผู้นำชนเผ่าไทแสก มาก่อตั้งชุมชน และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน