ข่าวออนไลน์7HD

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ “ชาวนา” จับตา “แมลงบั่ว” ทำลายนาข้าว

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ “ชาวนา” จับตา “แมลงบั่ว” ทำลายนาข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ “ชาวนา” จับตา “แมลงบั่ว” ทำลายนาข้าว พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (1 ก.พ. 66) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรในหลายพื้นที่มีการปลูกข้าวนาปรัง ประกอบกับสภาพอากาศมีความชื้นและเย็น ซึ่งเหมาะกับการระบาดของแมลงบั่ว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดเลย

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเน้นย้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเฝ้าระวัง แมลงบั่ว เข้าทำลายนาข้าวและกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดให้กับเกษตรกร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และวิธีการในการป้องกันกำจัดแมลงบั่วอย่างสม่ำเสมอแล้ว

สำหรับการระบาดของแมลงบั่ว มักพบระบาดมากในระยะข้าวแตกกอ ซึ่งขณะนี้พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะกล้าจนถึงแตกกอ ดังนั้น เกษตรกรจึงควรเร่งป้องกันการวางไข่และกำจัดตัวหนอนของแมลงบั่ว ซึ่งจะคลานลงไปที่ซอกของใบยอดและกาบใบข้าวและเข้าทำลายยอดที่กำลังเจริญ สามารถสังเกตได้จากหลอดลักษณะคล้ายหลอดหอมซึ่งจะปรากฎภายใน 1 สัปดาห์หลังจากแมลงบั่ววางไข่ หากสำรวจพบควรรีบกำจัด

ซึ่งเมื่อตัวหนอนเข้าไปทำลายจุดเจริญของข้าวแล้วจะทำให้ต้นข้าวและกอข้าวแสดงอาการแคระแกร็น เตี้ย ลำต้นกลม มีสีเขียวเข้ม ยอดที่ถูกทำลายไม่สามารถออกรวงได้และทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างมาก โดยเมื่อข้าวเกิดช่อดอกแล้วจะไม่พบการเข้าทำลาย แมลงบั่วจะอาศัยและเจริญเติบโตอยู่บนพืชอาศัยจำพวกข้าวป่าและหญ้าต่างๆ 1-2 ชั่วอายุ จนกระทั่งเริ่มมีการปลูกข้าวในฤดูฝน ก็จะออกเป็นตัวเต็มวัยลักษณะคล้ายยุงตัวสีส้มเข้าทำลายแปลงนาข้าวต่อไปได้ เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอและป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่ให้ก่อความเสียหายได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ศัตรูข้าวอย่างแมลงบั่วมักพบมากในสภาพที่มีความชื้นสูง เมฆมาก หรือมีฝนตก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นที่เป็นเขาหรือมีแนวเขาล้อมรอบ ทำให้มีความชื้นสูงเหมาะแก่การเจริญเติมโตของแมลงบั่ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง