ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านแล้ว หน้าจอขึ้นสถานะสีเขียว เตรียมรับสิทธิเงินเข้า 1 เม.ย.นี้!

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านแล้ว หน้าจอขึ้นสถานะสีเขียว เตรียมรับสิทธิเงินเข้า 1 เม.ย.นี้!

View icon 95.0K
วันที่ 2 มี.ค. 2566 | 09.16 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้าผ่านแล้ว หน้าจอขึ้นสถานะสีเขียว เตรียมรับสิทธิ เงินเข้า 1 เม.ย.ได้เลย!

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ 1, ธนาคารกรุงไทย. 2.ธนาคารออมสิน  3.ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าว

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ ในวันถัดไป หรือติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

โดยหากยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566 และตรวจสอบพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน(หน้าจอขึ้นสถานะสีเขียว) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 แต่หากยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่ 31มีนาคม 2566 เท่านั้น

สำหรับตารางช่วงเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิเงินโอนเข้ามีดังนี้

ยืนยันตัวตน วันที่ 1 มีนาคม -26 มีนาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายน  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม  -26 เมษายน วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน -26 พฤษภาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง