ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว อาจจะไม่ได้เงิน! อย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์ เช็กวิธีที่นี่ เงินเข้า 1 เม.ย.66

ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว อาจจะไม่ได้เงิน! อย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์ เช็กวิธีที่นี่ เงินเข้า 1 เม.ย.66

View icon 10.3K
วันที่ 13 มี.ค. 2566
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ผูกพร้อมเพย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว แต่ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ อาจะไม่ได้เงิน งวดแรกเงินเข้า 1 เม.ย.66 นี้

ผูกพร้อมเพย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ และยืนยันตัวตน สามารถผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคาร  กับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยทำเองได้ในแอปพลิเคชั่นธนาคาร mobile banking หรือติดต่อได้ที่ธนาคาร  ,internet banking ,ตู้ ATM หรือ call center ซึ่งการผูกพร้อมเพย์สามารถผูกกับธนาคารใดก็ได้ทุกสาขา อาทิ

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารทหารไทยธนชาต ttb
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาหารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารไอซีบีซี
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคาร CIMB
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

ทั้งนี้หากผู้ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย ถ้ามีบัญชีธนาคาร ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรต่อ แต่ถ้ามีบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์ ให้รีบไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน โดยหากทำทุกขั้นตอนก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิรับเงินโอนเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

ส่วนกรณียืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยตารางช่วงเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิเงินโอนเข้ามีดังนี้

ยืนยันตัวตน วันที่ 1 มีนาคม -26 มีนาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายน  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม  -26 เมษายน วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน -26 พฤษภาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง