องคมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 66 และไปเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ของรัฐบูร์เกนลันด์ สาธารณรัฐออสเตรีย

View icon 81
วันที่ 17 มี.ค. 2566 | 20.10 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วานนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 66 ในวาระที่ 9 มีใจสำคัญความว่า การพัฒนาทางเลือกเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านยาเสพติด และเป็นการปกป้องชีวิตของคน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ เป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปีคริสต์ศักราช 2030

จากนั้น เดินทางไปยังสภาหอการเกษตรรัฐบูร์เกนลันด์ สาธารณรัฐออสเตรีย รับฟังสรุปการทำเกษตรอินทรีย์ จากประธานสภาหอการเกษตรรัฐบูร์เกนลันด์ ซึ่งเคยเดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการหลวง เมื่อเดือนกันยายน 2565 ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรชาวออสเตรีย และนักวิชาการของโครงการหลวง พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ของครอบครัวชมิตท์ (Schmit) ซึ่งได้รับรางวัลสถานประกอบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นดีเด่น และ ร้านค้าฟาร์มดีเด่น - สาขานวัตกรรม

การเข้าร่วมประชุมซีเอ็นดี สมัยที่ 66 และการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย ได้เผยแพร่พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวทางพัฒนาทางเลือกของประเทศไทย ที่เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ ให้เกิดประโยชน์แก่ชาวโลก พร้อมกันนี้ นักวิชาการ นักพัฒนา และเกษตรกรบนพื้นที่สูง ยังได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีโลก เปิดมุมมองการพัฒนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตร เพื่อต่อยอด และปรับใช้บนพื้นที่สูงของประเทศต่อไป