แก้ปัญหาซุกสารเคมีอันตรายในโกดังเก่า อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

View icon 186
วันที่ 19 มี.ค. 2566 | 05.20 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันแก้ปัญหาการลักลอบเก็บสารเคมีวัตถุอันตรายหลายชนิด ราว 4,000 ตัน ในโกดังเก่า อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยได้หารือร่วมกับหลายภาคส่วน และได้ข้อสรุปว่าให้จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการประกอบกิจการโรงงานในระดับจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย โดยยก "ราชบุรีโมเดล" เป็นต้นแบบ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ทำคันดินล้อมรอบลำรางสาธารณประโยชน์หน้าโกดัง เร่งจัดการน้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีบริเวณทางระบายน้ำหน้าโกดัง ปรับปรุงพื้นที่และสูบน้ำเสียปนเปื้อนดังกล่าวบรรจุในถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร นำไปเก็บไว้ในโกดัง คาดว่าจะมีจำนวนกว่า 300 ถัง

ส่วนระยะที่ 2 จะออกคำสั่งให้เจ้าของโกดัง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต รับผิดชอบเคลื่อนย้ายสารเคมีวัตถุอันตราย ออกไปกำจัด ภายใน 30 มีนาคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ด้าน เจ้าของโกดังยื่นเอกสารข้อมูลหลักฐานต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชี้ว่าผู้เช่าโกดังที่แอบลักลอบเก็บสารเคมีวัตถุอันตรายนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ บริษัทฯ แห่งหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง