เจาะประเด็นข่าว 7HD

รู้เรื่องเมืองไทย Siam Insight : ธนู ศัสตราวุธโบราณ สู่เกมกีฬาชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

เจาะประเด็นข่าว 7HD - หลายคนรู้จักและเคยเห็น "ธนู" แต่เชื่อว่าน้อยคนจะได้ลอง ง้างสาย จากคันธนูกันจริง ๆ แต่เด็ก ๆ หลายคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการฝึกฝน จนมีความชำนาญ เพื่อลงแข่งขันยิงธนู ซึ่งกีฬายิงธนู ช่วยสร้างสมาธิได้ดีมาก และกำลังได้รับความสนใจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ติดตามในรู้เรื่องเมืองไทย Siam Insight กับ คุณอรรถพล ดวงจินดา

การยิงธนู เป็นศิลปะการใช้อาวุธประเภทใช้ยิงจากที่ไกล ซึ่งในอดีตนำไปใช้สู้รบกัน แต่ทุกวันนี้ "ธนู" เป็นเกมส์กีฬาเพื่อทดสอบทักษะความแม่นยำ วันนี้รู้เรื่องเมืองไทย Siam Insight พาคุณผู้ชมมารู้จักการฝึกยิงธนูโบราณ ที่ศูนย์สร้างแรงบัลดาลใจบ้านเดินดิน อำเภอปานะแระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งที่นี่นำศาสตร์และศิลป์ของการยิงธนูโบราณ มาฝึกสอนเด็ก ๆ เพื่อให้เด็กรู้จักตนเอง จากกีฬาที่ต้องใช้สมาธิ

การยิงธนู เป็นอารยธรรมที่มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนมุสลิม และโลกมลายู ที่ให้ความสำคัญกับกีฬายิงธนู ขี่ม้า และว่ายน้ำ อีกทั้งการยิงธนู ยังถูกแฝงไปด้วยปรัชญาคุณธรรม เพราะทุกการง้าง ถูกกำหนดด้วยลมหายใจ ผ่านการดึงสายจากคัน เป็นการสร้างสมดุลของร่างกายและความคิดให้กับผู้เล่น

ปัจจุบันการยิงธนู กลายเป็นกีฬาที่มีผู้สนใจเพิ่มขึ้น ช่วง 5 ปีมานี้ หลายกลุ่มจัดตั้งชมรม และจดทะเบียนกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 20 แห่ง อีกทั้งยังแทรกซึมเข้าไปอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษาต่าง ๆ เปลี่ยนภาพกีฬาที่เคยถูกมองว่าอันตราย กลายเป็นกีฬา ที่เยาวชน ทั้งชายและหญิง สามารถเข้าถึงได้

นอกจากชุดรายอ หรือ ผ้าลือปัส ซึ่งเป็นชุดประจำถิ่น ทำให้กีฬายิงธนู กลายเป็นที่รู้จักแล้ว กฎกติกาการแข่งขันก็เป็นสากล มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ

การแข่งขันกีฬายิงธนูเทรดดี้ หรือ กีฬายิงธนูโบราณนี้ ที่ถูกจัดแข่งในหลายสนาม กลายเป็นส่วนสำคัญ ในการสร้างอัตลักษณ์ถิ่นฐานมาลายูชายแดนใต้ร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ อย่างวิ่งเทรลเบตง ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้อย่างลงตัว