สถานะยืนยันตัวตนเปลี่ยนเป็นสีเขียว! ตรวจสอบสิทธิได้ทุกวัน บัตรสวัสดิการใหม่ ผูกพร้อมเพย์ธนาคารอะไรก็ได้

สถานะยืนยันตัวตนเปลี่ยนเป็นสีเขียว! ตรวจสอบสิทธิได้ทุกวัน บัตรสวัสดิการใหม่ ผูกพร้อมเพย์ธนาคารอะไรก็ได้

View icon 9.4K
วันที่ 20 มี.ค. 2566 | 10.44 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
หลังจากที่ทำการยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว อย่าลืมผูกพร้อมเพย์ ซึ่งวิธีผูกพร้อมเพย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน 13 หลัก เริ่มใช้สิทธิได้ 1 เม.ย นี้

สำหรับผูกพร้อมเพย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัตินั้น สามารถผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคาร ใช้ธนาคารอะไรก็ได้ กับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยทำเองได้ในแอปพลิเคชั่นธนาคาร หรือติดต่อได้ที่ธนาคาร หรือจะเปิดบัญชีใหม่ก็ได้ สรุปได้ดังนี้

- ถ้ามีบัญชีธนาคาร ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนอยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรต่อ
- ถ้ามีบัญชีธนาคาร ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนอยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรต่อ
- ถ้ามีบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์ ให้ไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน
- ถ้าไม่มีบัญชีธนาคาร ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่ (ธนาคารอะไรก็ได้) และผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน

ทั้งนี้ หากทำทุกขั้นตอนก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิรับเงินโอนเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

ส่วนกรณียืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยตารางช่วงเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิเงินโอนเข้ามีดังนี้

ยืนยันตัวตน วันที่ 1 มีนาคม -26 มีนาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายน  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม  -26 เมษายน วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน -26 พฤษภาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านแล้ว หน้าจอขึ้นสถานะสีเขียว เตรียมรับสิทธิเงินเข้า 1 เม.ย.นี้!

โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ โอนงวดแรก ซึ่งจะจ่ายให้ดังต่อไปนี้ (เปลี่ยนแปลงจากบัตรเก่า)

1.วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับจากที่ได้ 200-300 บาท ไม่เท่ากัน เป็นให้คนละ 300 บาท เท่ากันทั้งหมด
2.ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เดิมให้ 100 บาท ปรับลดลงเหลือ 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
3.เงินค่าเดินทาง ของเดิมให้ 500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 750 บาท เท่ากันทุกพื้นที่ ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะ 8 ประเภท
4.ค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน ค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน จ่ายให้เท่าเดิม

ขอบคุณข้อมูล กระทรวงการคลัง