สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

View icon 324
วันที่ 20 มี.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 19.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณา เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2486 อายุ 80 ปี สมรสกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท ทีซีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ 5 สาย ประกอบด้วย สายเครื่องดื่มและอาหาร, อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรมการค้า, ประกัน และการเงิน และธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ อาทิ กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี, กรรมการศิริราชมูลนิธิ, กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง, กรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล รวมถึงเป็นคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย

ด้วยเป็นผู้อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ปฐมดิเรกคุณาภรณ์, ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง