งานจัดแสดงตราไปรษณียากรสี่ชาติ 2566

View icon 294
วันที่ 25 มี.ค. 2566 | 16.37 น.
เจาะประเด็นข่าว 7HD
แชร์
เจาะประเด็นข่าว 7HD - ที่อาคารไปรษณีย์กลาบางรัก จัดแสดง "แสดงตราไปรษณียากรสี่ชาติ" Four national stamp exhibition Bangkok Thailand 2023 จัดแสดงแสตมป์หายาก จากนักสะสมตราไปรษณียากร จากกลุ่มประเทศสมาชิก 5 ชาติ ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ภายในงานมีแสตมป์หายากจากทั่วโลกมาให้ชม และส่งแข่งขันกันเข้าประกวด โดยตัวแทนจากประเทศไทย นายชาญชัย กรรณสูต นำแสตมป์เก่าแก่ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาจัดแสดงและแข่งขัน โดยมีข้อความในไปรษณียบัตร ซองจดหมาย ระบุเหตุการณ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นครบถ้วน

แสตมป์ดวงแรกของโลก เก่าแก่ 183 ปี
ส่วนตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย นำแสตมป์ดวงแรกของโลก ที่มีชื่อว่า "The Penny Black" ผลิตเมื่อปี ค.ศ. 1840 หรือ 183 ปีที่แล้ว ราคา 1 เพนนี ออกแบบโดย เซอร์โรว์แลน ฮิล ศิลปินชาวสหราชอาณาจักร มีสภาพสมบูรณ์แบบมากที่สุด หาชมได้ยาก

นอกจากนี้ ยังมีแสตมป์เก่าแก่หาชมยาก จัดแสดงให้ชมอีกมากมาย จนถึงวันที่ 27 มีนาคมนี้ พร้อมการตัดสินผลการประกวดตราไปรษณียากรสี่ชาติ